Toni Inox_slo

Spoštovani poslovni partnerji!

 

Ob koncu preteklega leta sem sprejel odločitev o preoblikovanju svojega podjetja iz s.p. v d.o.o.

 

Na presečni dan, 31.12.2020, je bila sestavljena bilanca stanja kot osnova za Pogodbo o prenosu podjetja.

 

Po vpisu v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, dne, 22.3.2021, je podjetje TONI INOX d.o.o., Ljubljanska cesta 15, 1241 Kamnik, matična številka 8835063000, davčna številka SI96014083, kot univerzalni pravni naslednik vstopilo v vsa razmerja podjetja Gostinska oprema Toni Matjaž s.p. (prevzelo je vse terjatve in obveznosti in bo v celoti opravljalo dejavnost prenesenega s.p.-ja).

 

Vsem poslovnim partnerjem se iskreno zahvaljujem za dosedanje zaupanje v želji in upanju na uspešno sodelovanje tudi v prihodnje.

 

Vse telefonske številke in elektronska pošta ostajajo nespremenjeni.